EUROSYS | 2025

Op een duurzame manier hier verschil maken bij de digitale ontwikkeling of transformatie van bedrijven, scholen en overheden.

Onze waarden

Met EuroSys geloven wij met hart en ziel dat wij, op een duurzame manier, met onze kennis en met meer dan 30 jaar ervaring, het verschil kunnen maken bij de digitale ontwikkeling of transformatie van bedrijven, scholen en overheden.
Daarom zit het in ons DNA dat wij steeds blijven investeren in kennis, en als bedrijf een cultuur neerzetten waar we onze mensen de kans geven om zich te blijven ontwikkelen. Gelukkige, gezonde medewerkers maken gelukkige klanten!
Wat we doen, doen we goed. Anders doen we het niet. We bekijken de zaken steeds positief en gaan geen probleem uit de weg.
We kijken met een open mind naar de wereld waarin we ons bevinden en voeren een duurzaam beleid, waarin we verder kijken dan morgen. Wij geloven dat we de wereld beter kunnen maken door aandacht te hebben voor mens en maatschappij. In alles wat we doen respecteren we medewerkers, partners, klanten en omgeving en dragen we eerlijkheid en transparantie hoog in het vaandel.

EUROSYS | 2025

Om onze duurzame doelen waar te maken hebben we het programma EUROSYS|2025 gelanceerd. In dit programma stellen we de doelen voor de komende jaren met betrekking tot onze waarden. Deze waarden willen we terug laten komen in alles dat we doen. In onze interne organisatie, onze producten en onze relaties, zowel met onze klanten als onze leveranciers.
 
 

Leiden en leren

Om impact te hebben weten we dat we samen moeten werken. Een leidende positie en een lerende instelling zijn voor ons onmisbaar. Leidend als in voorop lopen, maar ook in mensen meenemen op onze reis. Mensen en bedrijven verbinden op het vlak van duurzaamheid, innovatie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarom werken we aan onze missie met het motto: SHARING KNOWLEDGE, IMPROVING SUSTAINABLE BUSINESS.

Horizon

Zoals de titel EUROSYS|2025 al zegt kijken we naar een stip op de horizon, 6 jaar vanaf nu. Om door te kunnen pakken zullen we onze projecten op korte, middellange en lange termijn uitvoeren. Onze projecten zijn niet statisch, maar dynamisch. Zo kunnen we technologische ontwikkelingen, nieuwe kennis en nieuwe kansen makkelijk opnemen in ons programma. Ons programma zal dan ook continu in ontwikkeling blijven. Daarnaast zullen we de komende jaren natuurlijk weer nieuwe stippen op de horizon gaan zetten.
 
In het programma is een utopisch beeld geschetst. Een beeld dat het hoogste ideaal nastreeft op wat we kunnen bereiken. Dit zal een reis zijn, waarbij we proberen, leren en opnieuw proberen. Het doel wordt niet behaald door er op af te rennen, omdat we een kant op gaan dat geen IT bedrijf nog is opgegaan. Maar elke project, elke stap, zal ons dichterbij ons ideaal brengen.
 

De utopie voor IT

​Geen weg om te gaan zonder doel om te halen. Hoe ziet ICT er in de toekomst uit als we naar een utopische horizon kijken waarin duurzame ICT volledig gehaald is? 
In 2025 wordt IT aangekocht op basis van prestaties en service niveau. Dit maakt het mogelijk om te selecteren op basis van kwaliteit in plaats van kwantiteit en geeft de beste waarde voor geld, waarbij duurzaamheid, circulariteit en serviceniveau de doorslaggevende factoren kunnen zijn, ook in aanschaf. Het daadwerkelijke product wordt dan ondergeschikt aan de dienst. 

Elke product wordt optimaal benut en blijft zo lang mogelijk in omloop. Producten zijn ontworpen om makkelijk te upgraden en makkelijk te repareren om hiermee de levensduur te verlengen. Het totaal aan nieuw geleverd producten vanuit de fabriek zal dan ook enorm afnemen. Aan het eind van de technische levensduur worden producten volledig verantwoord afgevoerd en zover gerecycled als mogelijk. Mocht er toch een nieuw product gebruikt moeten worden dan bestaat dat uit gerecycled materiaal en is volledig verantwoord geproduceerd. Het businessmodel van IT bedrijven is verschoven van ‘sell more, sell often, naar het toevoegen van waarde. Het verkopen van meer computers zal niet meer leiden tot meer winst, omdat de marge niet meer afhankelijk is van het product, maar van de waarde die het toevoegt. De definitie van waarde kan dan ook worden gemeten op basis van duurzaamheid, circulariteit en sociale waarde.

De originele reseller van IT is een serviceverlener en de service is het toevoegen van waarde voor de klant en aan de producten. Alle activiteiten die geen waarde toevoegen zijn geschrapt en dat wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
Het is een bedrijf waar mensen werken omdat ze er willen werken. Waar ze elke dag bezig zijn met het toevoegen van waarde en het minimaliseren van verspilling. Het is binnen het bedrijf een doel geworden om zo duurzaam mogelijk te zijn. Niet omdat het moet of omdat er geen keuze is, maar omdat het doel duidelijk is voor iedereen. In elke rang wordt er bijgedragen aan de doelstellingen om de wereld mooier achter te laten dan we hem hebben ontvangen en om nergens afbreuk te doen aan alle factoren van onze aarde.